Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Παρέμβαση Αντγου ε.α. Ροζή Βασιλείου για τις «Συντάξεις Χηρείας»


Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί καμιά αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε., παρότι αρμόδιο πρόσωπο είχε δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά ότι είχε κατατεθεί  και
για το λόγο αυτό στο  άμεσο χρονικό διάστημα η Ε.Α.Α.Σ. θα.......
Παρέμβαση Αντγου ε.α. Ροζή Βασιλείου για τις «Συντάξεις Χηρείας»

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Ευχαριστήριο από Ανθλγό ε.α. (ΑΣ) Παπαευαγγέλου Κων/νο νεοεκλεγέν μέλος του ΔΣ /ΕΑΑΣ !


Αγαπητοί και σεβαστοί συναδελφοι.
Θέλω και εγώ με την σειρά μου να ευχαριστήσω ολους όσους θυσίασαν λίγο απο τον πολύτιμο  χρόνο τους και έδωσαν το παρόν με την ψήφο τους, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων τους και τέλος όλους εσάς που με τιμήσατε με την ψήφο σας. Μαζί με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη  του νέου ΔΣ θα δώσω και εγω την μάχη για την διεκδίκηση των διαχρονικά δίκαιων αιτημάτων μας αλλα κυρίως για την αποκατάσταση του κύρους της Ενωσης και την ενεργή επιστροφή και συμμετοχή του συνόλου των μελών μας.                                                                                                           Μετά τιμής
                                                                                               Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος

                                                                                                         Ανθλγός (ΑΣ) εα

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

ΜΤΣ Αποτελέσματα Χορηγιών Τράπεζας Πειραιώς 2017


ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                          ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
                                                    Αθήνα, 28 Φεβ  2017


Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο    Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  Σ
(Για το Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της “PICAR ΑΕΕ” προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ)

Στην Αθήνα σήμερα στις 28 Φεβ 2017 ημέρα Τρίτη, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό 32/5/19-12-2016 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :
                    Ταξχο Ιωάννη Αζναουρίδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο.
    Αντγο ε.α Αλέξιο Αδαμόπουλο , Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος.
                    Υπτγο ε.α Ευάγγελο Δανιά, Εκπρόσωπο ΕΑΑΣ, ως μέλος.
Γεώργιο Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της «PICAR AEE»,  ως μέλος.
Κωνσταντίνο Χρυσικό, Γενικό Δντή  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Πειραιώς Real Estate Α.Ε.,  ως μέλος.
Τατιάνα Τούντα, Βοηθό Γενικό Διευθυντή, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου  Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως μέλος.
Θεόδωρο Τσουκάτο, Senior Director, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου – Αμοιβές, Εργασιακές Σχέσεις Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς  Α.Ε, ως μέλος, συνήλθε με αντικείμενο:

                              Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2015, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.

                              Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2015, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.


                              Τη βράβευση των πρωτευσάντων κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, σύνολο δώδεκα (12), (έξι (6) πρώτοι με έτος εισαγωγής 2015 και έξι (6) δεύτεροι με έτος εισαγωγής 2015) τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.

          Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες.

Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα πέντε (15) χρήζοντες βοηθείας μερισματούχους του ΜΤΣ.
                   
Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω αποφάσισε τα εξής :

                    Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2014-2015, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι, μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ σαράντα (40) μαθητών με βαθμολογία είκοσι (20) (υπεράριθμοι), είναι οι παρακάτω :


                    -         ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
          -         ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ      
          -         ΧΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                           
          -         ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ            
          -         ΣΤΡΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ        
          -         ΒΑΪΔΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ                          
          -         ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
          -         ΤΖΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
          -         ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
          -         ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ      


                    Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2014-2015, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω και επελέγησαν ως εξής:

          -         ΜΠΟΥΝΑ ΛΑΪΔΑ ΜΑΡΙΑ
          -         ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
          -         ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   
          -         ΜΠΕΡΙΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
          -         ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                         
          -         ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ      
          -         ΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
          -         ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
          -         ΜΠΑΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ   
          -         ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      
                                                 
                    Όσον αφορά τη βράβευση των δώδεκα (12) πρωτευσάντων κατά την κατάταξή τους στις Στρατιωτικές Σχολές το έτος 2015, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω :

                    -         ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (1ος-Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).          
                    -         ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).   
                    -         ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (1η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής)
                    -         ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1ος Αστυνομική Ακαδημία-Σχολή Αξιωματικών).                           
          -         ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (1η Σχολή Μονίμων Υπαξκων).
          -         ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (1η Σχολή Αστυφυλάκων)
          -         ΜΑΤΑΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2ος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).
          -         ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (2ος Στρατιωτική Σχολή

Αξιωματικών Σωμάτων).
          -         ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (2ος Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).
          -         ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2ος Αστυνομική Ακαδημία-Σχολή Αξιωματικών).
          -         ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ (2η Σχολή Μονίμων Υπαξκων).
          -         ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2η Σχολή Αστυφυλάκων)    

                                                                                -        
Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δεκαπέντε (15) μερισματούχους χρήζοντες βοηθείας του ΜΤΣ η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, το ποσοστό αναπηρίας και την πάθηση η δε επιτροπή θεώρησε σκόπιμο την εξαίρεση όσων είχαν λάβει αντίστοιχο βοήθημα στο παρελθόν και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:


                    -         ΚΑΦΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                        
          -         ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ                                   
          -         ΠΑΝΤΑΖΗ-ΒΟΪΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
         -         ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ        
          -         ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
          -         ΔΟΥΚΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ        
          -         ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 
          -         ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
          -         ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
          -         ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
          -         ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
          -         ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
          -         ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
          -         ΖΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
          -         ΜΠΙΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, καθώς επίσης το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:


          -         ΠΗΓΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
          -         ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
          -         ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
          -         ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ     
          -         ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ         
          -         ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ         
          -         ΜΕΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ     
          -         ΚΑΝΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
          -         ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
                    -         ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ


                   Όσον αφορά την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2014-2015 και δύο (2) Πτυχιούχων, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς, η “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” θα αποφασίσει βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών για την πρόσληψη του προσωπικού. Οι καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και τα δικαιολογητικά εστάλησαν στην Τράπεζα για τις περαιτέρω ενέργειές της.


                                              ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΜΤΣ Ανακοίνωση χορήγησης ΒΟΕΑ Δεκεμβρίου 2016


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του 2016 και την δρομολόγηση της πληρωμής τους, ανακοινώνει τα εξής:
α). Για όσους υπέβαλαν αίτηση το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2016, οι Φορολογικές Ενημερότητες θα πρέπει να αποσταλούν το  αργότερο  μέχρι 22-03-2017 και να έχουν λήξη ισχύος το νωρίτερο 27-03-2017.
β). Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα

(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΕΣΑ ασφαλισμένων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε, ότι πρέπει να αναζητήσετε, μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ την εφαρμογή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ασφαλιστική ικανότητα των ΕΜΜΕΣΑ ασφαλισμένων μελών της οικογένειάς σας, για την περίοδο από 1ης Μαρ. 2017 μέχρι 28 Φεβ. 2018.
Για το ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος ε.α. Ε.Ν. Δανιάς

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

Απόφαση ( 244/2017 08/03/2017 ) της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Ε.Α.Σ !

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΤΓΟΥ ε.α. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΚΡΑΓΚΑΡΗ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.


Αγαπητές Οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων,

Αγαπητοί συνάδελφοι του Σ.Ξ. – Σ.Α. μέλη της ΕΑΑΣ, Φίλες και Φίλοι,

Θέλω να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου στις εκλογές της 19ης Φεβ 2017. Με την ψήφο σας δώσατε ένα ηχηρό μήνυμα ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη συγχρόνων αντιλήψεων, νέων ιδεών και μαχητικών διεκδικήσεων από το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. Δεν υπάρχει ΧΡΟΝΟΣ για ΧΑΣΙΜΟ. Προέχει η αποκατάσταση του ΚΥΡΟΥΣ της Ένωσης και η υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων μας με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και όχι με ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ, με μοναδικό ΣΤΟΧΟ την ποιοτική αναβάθμιση της ΖΩΗΣ των μελών της Ένωσης.

Με Σεβασμό και Συναδελφική Αγάπη,
Αριστομένης Αθ. Κράγκαρης
Υπτγος ε.α.


Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΨΕΙΣ για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)


Γράφει ο Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος εα- Πρόεδρος ΠΟΣ Μια πρώτη προσέγγιση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει να σταματήσει να παρακρατείται, με αναδρομική ισχύ από 10 Φεβ. 2017.
ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ 

Ανακοίνωση Υπτγου ε.α. Δανιά Ευάγγελου !

Σεβαστοί Στρατηγοί, σεβαστά μέλη της Ένωσης των εκλιπόντων, αγαπητοί φίλοι,
Ύστερα από τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, θέλω:
•Πρώτον να ευχαριστήσω εκ βαθέων όλες και όλους για την εμπιστοσύνη σας  και
•Δεύτερον να συγχαρώ τα νεοεκλεγέντα μέλη του  ΔΣ για την εκλογή τους και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία για το καλό όλων μας.
Να σας διαβεβαιώσω  επίσης, ότι θα είμαι πάντοτε στο πλευρό της ΕΑΑΣ και των μελών του ΔΣ σε ότι με χρειαστούν.
Με Τιμή.
Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.
Πρόεδρος της ΕΑΑΣ

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Χορηγίες «Τράπεζας Πειραιώς» Και Βοηθήματα Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» Και «Δαμιανοπούλου» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΤΣ)


Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 31 Μαΐου 2017, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:...

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών ΕΑΑΣ της 19ης Φεβ 2017

Αποτελέσματα εκλογών ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΕΑΑΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ
Βενιζέλου 60, ΞΑΝΘΗ,67132.Τηλέφωνο/FAX:25410/25425.
Ιστοσελίδα : www.eaasxanthis.gr
Ξάνθη  21  Φεβ 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποτελέσματα Έκλογών ΕΑΑΣ 19 ΦΕΒ,στο Παράρτημα ΞΑΝΘΗΣ
1.Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΑΑΣ που διεξήχθησαν στο Παράρτημα Ξάνθης  είναι : Ψήφισαν 241 από τα 417 εγγεγραμμένα μέλη. Ποσοστό 58%. Η ανάλυση των ψήφων κατά υποψήφιο, σύμφωνα με το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, ( υποβλήθηκε αυθημερόν) , είναι :

Αποτελέσματα εκλογών ΕΑΑΣ της 19ης Φεβ 2017

Υποψήφιοι Πρόεδροι Ε.Α.Α.Σ.
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Αντγος
ΤΧ
Βασίλειος
Ροζής
2421
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2
Υπτγος
ΠΒ
Ευάγγελος
Δανιάς
1784
3
Αντγος
ΠΖ
Στυλιανός
Καστραντάς
1264
4
Υπτγος
ΠΖ
Κωνσταντίνος
Χούσος
715
Υποψήφιοι Αντιπρόεδροι Ε.Α.Α.Σ.
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Υπτγος
ΠΖ
Αριστομένης
Κράγκαρης
1859
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2
Αντγος
ΠΒ
Βασίλειος
Σταθόπουλος
1117
3
Υπτγος
ΠΒ
Βασίλειος
Παπαθανασίου
940
4
Αντγος
ΠΖ
Κωνσταντίνος
Μανίκας
885
5
Υπτγος
ΕΜ
Ιωάννης
Δεβούρος
614
6
Υπτγος
ΠΒ
Νικόλαος
Βήτος
558
Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Ταξχος
ΠΖ
Δημήτριος
Χατσίκας
1975
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2
Ανθλγός
ΑΣ
Κωνσταντίνος
Παπαευαγγέλου
1250
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3
Αντγος
ΠΖ
Μιχαήλ
Γουμαλάτσος
1237
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4
Αντγος
ΠΒ
Βασίλειος
Σταθόπουλος
1215
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5
Υπτγος
ΕΜ
Ιωάννης
Δεβούρος
1142
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6
Αντγος
ΠΖ
Κωνσταντίνος
Μανίκας
1078
7
Ανχης
ΠΖ
Δημήτριος
Λαγοπάτης
972
9
Σχης
ΥΓ
Θεόδωρος
Τσερπές
956
10
Ανχης
ΔΒ
Πολύβιος
Ζησιμόπουλος
891
11
Υπλγός
Γ
Βασίλειος
Μόσχου
881
12
Ανχης
ΠΒ
Χαράλαμπος
Γιώτης
866
13
Υπτγος
ΠΖ
Πολυχρόνης
Χαραλαμπίδης
713
14
Ανχης
ΠΖ
Θωμάς
Καπέλος
615
15
Ανχης
ΜΧ
Νικόλαος
Ζέβλας
608
16
Σχης
ΤΘ
Ιωάννης
Μεγάλης
406
17
Σχης
ΕΜ
Αθανάσιος
Πελεκάνος
388
Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Δικαστικού)
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Αναθεωρητής Α
Δ
Θωμάς
Καρανίσας
691
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Οικονομικού)
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Σχης
Ο
Γεώργιος
Μακρής
682
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (ΕΛ.ΑΣ.)
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Αστ. Υδντής
ΕΛ.ΑΣ.
Χρήστος
Ντούφας
1111
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2
Αντγος
ΕΛ.ΑΣ.
Χρήστος
Κονταρίδης
981
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3
Αντγος
ΕΛ.ΑΣ.
Ηλίας
Παρασκευόπουλος
973
4
Υπτγος
ΕΛ.ΑΣ.
Σοφία
Παπαδάτου
822